BOOSTA 2024

Vi vill med BOOSTA-2024 möjliggöra en stor samling för samhällsförändring. BOOSTA vilar på fem grundstenar som är förändring, bildning, fredsaktivism, konst och samtal. Ett event/festival/ akademi som innehåller föreläsningar, verkstäder, spännande konstnärliga upplevelser, bildande och fredsaktivistiska exempel. Ett träningsläger i demokrati. Vill du på nått sätt delta i detta eller har idéer om vad som ska hända på BOOSTA 2024 så hör av dig.