digital scen

Radioteater

Comradio är vår communitybasserade radioteaterscen. Vi vill skapa en mångfald av berättelser och perspektiv som utgår från individers och gruppers berättelser. Grundfrågorna är; ”Om nått i ditt liv

hade varit en radioteater, vad hade det då handlat om?” ”Om du skulle göra radioteater om nått i din omvärld, vad skulle det då handla om?” ”Berätta om en vändpunkt/höjdpunkt i ditt liv.” Com-radio kan också utgå från aktuella händelser, nyheter och grupper. Om du är intresserade av att vara med eller har tankar om vad pjäserna ska handla om så kontakta oss.