om oss

De Profundis Teater

Vi vill vara en tillgänglig arena för vacker och viktig scenkonst, för bildning och samtal, för förändring och fredsaktivism. Vi har vår grund i cummunityart och vill verka ihop med individer och grupper i samhälle.

Community art

I Rio samlas sex kvinnor som har det gemensam att dom blivit misshandlade av sina män. Ihop med konstnärer jobbar dom fram en föreställning kring temat. I London samlas dom boende i ett bostadsområdet och gör en stor gestaltning som handlar om deras hus som makten vill riva. I New York sätter golfare och hemlösa upp sin version av Hamlet som grundar sig i deras liv och erfarenheter. 

Under början av 2000-talet åkte professor Eugene Van Erven runt i världen för att se hur den politiska teatern mådde. Överallt mötte han ett fenomen som ingen satt ord på förut. Medborgare ihop med professionella konstnärer som tillsammans processande fram gestaltningar. Huvudrivkraften i dessa processer var ämnet/temat och inte kärleken till att stå på scenen/konsten som det är inom såväl amatörscenkonst som professionell. Sedan dess har denna rörelse längsta ihop genom bland annat ICAF som är en årlig communityartfestival i Rotterdam. Alla våra projekt och gestaltningar ska ha sin grund i communityart och communitybasserade processer. Detta innebär att vi i all vår verksamhet söker förhandlingsprocesser med andra grupper och individer i samhället. Commuityart är en stark och vacker konstnärlig rörelse i hela världen som ger nya individer och grupper makten och möjligheten att nå scenen med sina ämnen, sina berättelser och sina kroppar. En samverkan mellan konstnären och medborgaren.

Fredsaktivism

Om man ser historisk så ser man att bakom all samhällsutveckling så finns en aktivistisk handling. Några media människor har gjort en handling utanför det parlamentariska. Vi vill ihop med andra communitys/grupper i samhället möjliggöra förändring genom fredlig aktivism. Ett samhälle och en demokrati behöver fredsaktivism. Detta är avgörande i alla samhällens utveckling. Med fredliga politiska handlingar och metoder agera utomparlamentariskt för att synliggöra orättvisor och möjliggöra förändring

Bildning

Bildning och folkbildning har i Sverige varit en avgörande hörnsten i byggandet av vår demokrati. Från 1800 talets slut där landat led av fattigdom och där folket knappt hade nåt makt alls, till dagens demokratiska välfärd som vi känner den. En demokrati som måste vinnas varje dag. Vi vill genom bildning möjliggöra och uppnå en vackrare kulturstämning. Många har försökt sätta ord på vad bildning är. För oss är det centrala att vi genom bildning kan ges möjlighet och makt över hur vi kan tänka och hur vi kan handla. Ger oss chansen att se och förstå oss själva som människa, andra runt oss och det samhälle vi verkar i. Mötet och samtal med andra är centralt i bildningen. Vi behöver möta, uppleva och samtala med människor som vi känner är nära oss och de vi känner är längre ifrån.