Verksamhetsområden

Är du nyfiken på vår verksamhet?

Vi har vi fem olika verksamhetsområden som alla har olika syften, och vi jobbar efter att på bästa sätt uppnå det med olika arbetssätt, medel och metoder.

Communityverksamhet

Vi har vår grund i communityart-rörelsen som är en stark kraft över hela världen. Vi vill göra kvalitativ, vacker och viktig konst i samarbete med individer och grupper i samhället. Vi ser att process och slutresultat är lika viktiga och vi tror på konstens kraft att möjliggöra förändringsprocesser inom oss, i de sammanhang vi verkar och i samhället. Vi tror att möten, samtal och gemensamt skapande är en förutsättning för en fungerande demokrati och ser att alla kan medverka utifrån deras förutsättningar.

Hardcore – Den som äger berättelsen står på scenen
Middlecore – Profesionella och Communitydeltagare ihop på scenen
Softcore – Communitydeltagare processar fram en gestaltning med professionella på scenen.

Piccoloverksamhet

Piccoloprojekten har också sin grund i communityart och communityprocesser men har delvis andra mål. Som namnet antyder kommer slutresultatet att vara mindre gestaltningar som det är möjliga att förflytta och turnera med. Vi vill med detta nå in i olika rum i samhället där gestaltningen möjliggör samtal och verkstäder. Oftast kommer professionella att stå på scenen och deltagarna som medskapande är med och förhandlar om innehåll, gestaltning, praktiska förutsättningar och tema.

Programverksamhet

Genomgående för våran verksamhet är att vi vill verka för att skapa och driva projekt som samlar människor till aktuella och avgörande möten och samtal. Vår programverksamhet är till för att skapa en arena som ger förutsättningar för bildande och aktivistiska träningsläger som förändrar samhället. Programverksamheten har samtalen, mötena och träningen som centrum för att på olika sätt och i olika former möjliggöra förändringsprocesser inom människor, mellan människor och i samhället. Vår spets i programverksamheten utgörs av den årliga festival Gävle med avstamp i Joe Hills kända uttryck ”Sörj inte, organisera er.”

Digital Scen

Vår digitala scen har även den sin grund i communityart och communityprocesser och möjliggör andra former och utryck, t.ex. radioteater och film. Vi kommer också att ha verkstäder och föreläsningar digitalt.

Uppdragsverksamhet

Vi har många kompetenser inom vår verksamhet som vi vill dela med oss av. Bland regissörer, koreografer, dramatiker och andra som rör sig i och runt vår verksamhet. Hör av er till oss om ni vill veta mer eller ge oss uppdrag.

Det modiga ledarskapet – Föreläsning, verkstad om ledarskap och att arbeta i förändringsprocesser.

Om bildning och folkbildning idag och historiskt – Föreläsning och samtal om bildningens kraft och möjlighet.

Det nödvändiga samtalet – Föreläsning, verkstad och samtal om vikten av modiga möten och hur vi kan samtala

Dans som utryck och medel – Verkstad om att möta dansen utifrån sina förutsättningar och att ta makten över sin kropp

Våra möjliga röster – Hur vi kan träna på att använda vår röst och kropp för att ge och få plats. Skriv för fasen – Att nå sin lust och kraft att utrycka och berätta i text

Rusta för demokratisk styrka – Hur vi kan rusta och träna oss i demokrati och göra den till en tillgång i vårt förändringsarbete

För mer information och bokning kontakta sarah@profundisteater.se